EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) började gälla den 25 maj 2018. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter inom EU och ersätter det tidigare europeiska dataskyddsdirektivet och den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vi på Mountain Mind vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss.